Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă (S.S.M.) se efectuează la cererea beneficiarului, este necesar în vederea diagnosticării sistematice a stării de conformitate a sistemului de management a organizaţiei, în raport cu prevederile legale în domeniul S.S.M.
Scopul principal al auditului S.S.M. este de a stabili şi evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţelor şi pentru a identifica căile de îmbunătăţire a sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă.
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă oferim solutii de realizare ale auditului de securitate şi sănătate în muncă, respectiv:
Audit de conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul S.S.M., ce cuprinde:
-verificarea conformităţii documentaţiei;
-verificarea cunoaşterii şi aplicării de către angajaţi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
-verificarea respectării cerinţelor minime ale locurilor de muncă;
-verificarea respectării cerinţelor minime privind mediul de muncă;
-verificarea respectării cerinţelor minime referitoare la semnalizarea de securitate;
-verificarea respectării cerinţelor minime referitoare la utilizarea echipamentelor IT;
-verificarea respectării cerinţelor minime referitoare la manipularea manuală a maselor;
-verificarea respectării cerinţelor minime referitoare la echipamentele de muncă;
-verificarea respectării cerinţelor minime privind echipamentele individuale de protecţie;
-verificarea respectării cerinţelor minime referitoare la supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
-verificarea respectării cerinţelor minime privind protecţia maternităţii;
-verificarea respectării cerinţelor minime privind şantierele temporare şi mobile.

 

Distribuie aceasta pagina